Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Matematik

image2

Vad säger läroplanen ?

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

(Lpfö-98 reviderad 2010)

Hur arbetar vi ?

• Tillsammans med barnen väger och mäter vi oss själva och olika ting i vår närmiljö

• Vi räknar vid olika tillfällen under dagen tex hur många potatisar ett barn vill ha, hur många barn som är här idag sova.

• Vi tar tid tex hur många gånger kan du hoppa på en minut , hur lång tid tar det att springa till trädet et c

• Vi sätter upp siffror och former i lokalen för att väcka barnens nyfikenhet

• Vi talar om färg och form tex vilken form har en apelsin?

• Vi uppmuntrar barnen att fundera kring enkla matematiska problem tex hur många vantar har du nu ? Om du tappar din ena vante hur många vantar har du kvar då?

• Vi har matematiskt material framme på förskolan tex vågskål, sand timer, olika vikter , matematik lådor , siffer lådor ( se bilden nedan)mm

Vilka mål vill vi uppnå ?

• Att barnen utvecklar sin matematiska förmåga och förståelse kring rum och tid, mängd och antal, tal och mätning samt tid

• Att barnens nyfikenhet till att pröva olika lösningar och våga undersöka och reflektera över matematik utvecklas

Forskolan Molekylen ©2014