Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Inskolningen

Inskolningen är en viktig tid för barnet, föräldrar och personal. Det är en tid där relationer byggs upp mellan alla parter och en tid för positiva känslor ska skapa grunden för dessa relationer. varje inskolning är individuell och därför skall den anpassas efter barnets behov i första hand.
Här följer några punkter som kan vara bra att tänka på under inskolningen.

Förälderns och pedagogens förhållningssätt till barnet

Du som förälder sköter närkontakten med barnet, t.ex. byter blöja, klär av och på och tröstar, i början. När barnet fått förtroende för sin inskolningspedagog kan denne ta över dessa uppgifter.

Pedagogen leker, läser böcker och gör andra saker som barnet tycker är roligt. Pedagogens fokus kommer i första hand vara att leka med barnet.

Förälderns har en passiv roll men finns tillhands om barnet behöver ”tanka trygghet”. Sitt kvar på samma ställe varje dag och läs något så blir du extra ”tråkigt”.

Att lämna sitt barn

Första gången du lämnar ditt barn blir det bara en kort stund på ca 15-30 min. Sedan utökas tiden dag för dag.
Det är viktigt att du som förälder markerar tydligt för barnet när du går t e x vinkar, säger hej då eller på annat sätt visar “hej då”. Det är bra att utarbeta en ”avskedsrutin”.

Trygghetssak

Ta gärna med en snuttefilt, napp eller någon annan trygghetssak som barnet känner sig trygg med hemifrån. Bra att ha med sig varje dag!

Individuellt inskolningsschema

Det kan ta olika lång tid för olika barn, schemat nedan kan därför komma att anpassa efter ert barns behov. Det här schemat är bara ett exempel på hur det kan se ut.

Dag.1 2 timme Hälsa på, besök.

Dag.2 9.00- 11 Inomhus med pedagog och ”gamla” barn.

Dag.3.9.00-12.30 Följer den vanliga verksamheten och lunch.

Dag4 . 9.00-13.30 Följer den vanliga verksamheten, lunch och vila.

Dag5. 9.00 – 13.00 Följer den vanliga verksamheten, lunch och vila.


Dag6. 9.00 – 14.00 Följer den vanliga verksamheten, lunch och vila.

Dag7. 9.00 – 14.00 Följer den vanliga verksamheten, lunch och vila.

Pedagog talar om när kontakten mellan barnet och pedagogerna är tillräckligt
stark för att förälderns ska kunna gå ifrån. Detta ser olika ut, för barn är olika.

Forskolan Molekylen ©2014