Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Identitet och kultur

Vad säger läroplanen ?

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla
och respekt för andra kulturer

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

( källa : Lpfö -98 reviderad 2010)
ImageProxy.mvc

Hur arbetar vi ?

• Vi uppmärksammar de svenska traditionerna och högtiderna

• Vi uppmärksammar islam och firar de muslimska högtiderna    genom teman och lek samtidigt som vi lär
barnen att respektera att det finns andra åsikter.

• Om det finns barn med annan religiös tillhörighet berättar och  uppmärksamma vi barnen om dess
religion och högtider

• Vi ska ”se” varje barn genom att ta oss tid att lyssna och hälsa på varje barn varje dag

• Med dem äldsta barnen som ska börja i skolan arbetar vi med Jaget: jag heter, min adress, hur gammal
är jag, mitt telefonnummer, vad tycker jag om , vad tycker jag inte om, förberedelser inför skolstart:
äta med kniv och gaffel, räcka upp handen och vänta på min tur, tala inför grupp etc

ImageProxy1.mvc

Vilka mål vill vi uppnå ?
• Att barnen känner sig stolta och trygga med den dem är
• Att de har fått mer kunskap om sin egen och andras kultur och   religion
• Att barnen respekterar andras kulturer och religion
• Att barnen tror på sin egen förmåga ( jag kan)
• Att barnen vågar samtala inför en grupp
• Att barnets självkänsla stärks

Forskolan Molekylen ©2014