Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Barnens inflytande

1111

Enligt Läroplanen:

Enligt läroplanen förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

(Lpfö-98 reviderad 2018)

2222

Hur arbetar vi ?

• Personalen uppmuntrar barnen att komma med egna förslag och ideer

• Personalen är uppmärksamma på dem intressen barnen visar och tar till vara på dessa i val av te x tema.

• Vi barn stormar med barnen kring aktuellt tema, vad vill dem lära sig mer om, vad vet dem redan om ämnet? Utvecklar nya Projekt från temat.

• Genomför ”intervjuer” med barnen för att ta reda på vad barnen tycker om förskolan.

• Låter barnen komma med förslag på material som vi kan köpa in till förskolan.

• Barnens val dag: barnen väljer vad dem vill göra denna dag.

Vilka mål vill vi uppnå:

• Att barnen känner att vi lyssnar på dem och deras åsikter
• Att dem upplever att det går att påverka vad vi gör på förskolan molekylen.

3333

Forskolan Molekylen ©2014