Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Föräldrasamarbete

image

Vad säger läroplanen ?

“Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling.
Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.”

(Lpfö-98 reviderad 2010)

Hur arbetar vi ?

Några saker vi gör för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete :

• Bygger bra relationer redan under de första veckorna på förskolan, under inskolningen.

• samtalar med er om barnets dag vid hämtning och lämning

• Informerar om dem mål vi har på förskolan genom att ha vår verksamhetsplan uppsatt i förskolan och dela ut den till nya föräldrarna.

• Vi erbjuder föräldramöte och utvecklingssamtal varje år.

• Vi uppmuntrar föräldrarna att delta i förskole undersökningen som kommunen gör varje år samt att delta i vår egen utvärdering av verksamheten.

• Vi uppmuntrar föräldrarna till samtal och diskussion om vår verksamhet så att vi tillsammans kan göra den bättre.

• Vi skriver månadsbrev till föräldrarna

• Vi bjuder in till familjeknytis varje termin, då skulle hämtar alla familjerna med sig mat hemmifrån och vi dukar upp till buffe , äter och fikar och umgås tillsammans .

Vilka mål vill vi uppnå ?

• Att föräldrarna känner till läroplanen och vår verksamhetsplan

• Att föräldrarna känner sig välkomna, lyssnade på och trygga

• Att föräldrarna upplever att dem får den information dem behöver om sitt barn och förskolan

• Att föräldrarna upplever att dem har möjlighet till inflytande

• Att föräldrarnas synpunkter utvecklar förskolan till det bättre

Forskolan Molekylen ©2014