Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Språk

image5

Vad säger läroplanen ?

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

• utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella
identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

(Lpfö-98 reviderad 2010)

Hur arbetar vi ?

Vi pratar Svenska i verksamheten med barnen men vi uppmuntrar samtidigt barnens två eller flerspråkighet för att det stärker utvecklingen av det svenska språket. Vi vill stödja barnen i att utvecklas I flerspråkighet och sitt mångkulturella identitet och erbjuder även modersmålsstöd 1 gång i veckan. Tillsammans med föräldrarna lägger vi grunden till flerspråkighet.

• Barnlitteraturen har en given plats i förskolan som källa till språkstimulans ,samtal och reflektion. Vi besöker därför även biblioteket regelbundet.

• För att utveckla språket leker vi med språket genom lekar, sånger, sagor, ramsor och rim. Vi läser sagor som barnen återberättar, vi sjunger mycket och lyssnar på rim tillsammans.

• Vi väntar in barnens svar och ger dem TID att prata

• Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar, berätta och ställa frågor

• Vi skriver med små bokstäver då det är så texten och bokstäverna ser ut i vanliga fall i tex böcker

• Vi uppmuntrar barnen att lek skriva och när dem blir äldre att skriva sina egna namn

Vilka mål vill vi uppnå?

• Att barnen utvecklar en nyfikenheten kring skriftspråket och dess funktion

• Att barn med ett annat modersmål utvecklar båda språken och kan kommunicera på båda språken

• Att barnen lär sig nya begrepp och ord och utvecklar sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra via talet på svenska

Forskolan Molekylen ©2014