Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Djur och Natur

Djur och Nature image2

vad säger läroplanen?

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

• Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

• Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

(Lpfö-98 reviderad 2018)

Hur arbetar vi ?

• Vi går till skogen minst 1 gång i veckan där barnen både får leka fritt och lära sig mer om djur och natur

• Vi plockar skräp i naturen och samtalar om vad som är bra/dåligt för djur och natur

• Vi lär barnen om allemansrätten

• Vi experimenterar och lär oss mer om naturvetenskap vad händer te x med snön om vi tar in den? Vad händer med en blomma som inte får vatten? Et c

• Vi planterar frön på våren och ser vad som händer

• Vi sopsorterar

Vilka mål vill vi uppnå ?

• Att barnen utvecklar ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö

• Att barnen utvecklar sin kunskap om naturens kretslopp och hur vi kan bidra till en bättre miljö

• Att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och enkla kemiska processer och fenomen

Djur och Nature image1

Forskolan Molekylen ©2014