Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Teknik och IT

image3
Vad säger läroplanen ?

Förskolan ska sträva efter att :

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

(Lpfö-98 reviderad 2010)

Hur arbetar vi ?

• Vi tar tillsammans reda på hur olika tekniska saker fungerar, hur får vi vatten i vår kran, hur fungerar en telefon ?

• Vi bygger och konstruerar något tillsammans te x en leksaks bil, hur får vi den att rulla, eller en båt, hur får vi den att flyta på vattnet?

• Vi visar barnen hur man kan använda internet för att hitta svar på våra frågor.

• Vi experimenterar tillsammans.

• Vi använder vår ipad tillsammans med barnen

Vilka mål vill vi uppnå?

• Att barnen får förståelse för hur enkla vardagliga saker fungerar och hur dem hjälper människan i vardagen

• Att barnen förstår att man kan använda datorer till andra saker än spel, att man kan ha nytta av dem också

• Att barnen utvecklar sin bygg och konstruktiva förmåga och får grundläggande förståelse för teknik

Forskolan Molekylen ©2014