Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Rektor “ALi Liaqat”

Förskolan Molekylen är öppen för alla barn och har som mål att erbjuda en god förskole utbildning  där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolans Läroplanen lpfö 98 reviderad 2018 är grunden för förskolan Molekylens utbildning och arbetssätt. Läroplanen är utgångspunkten för verksamhetens riktlinjer och mål. Förskolans verksamhet ska överföra vårt samhälles normer och demokratiska värderingar till barnen samt ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för sig själva och sin omvärld.

Forskolan Molekylen ©2014