Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Om förskolan

Där alla tänker olika tänks det mycket mer.

Förskolan Molekylen har en naturvetenskaplig inriktning med islamisk bakgrund för att vi älskar att upptäcka, experimentera och utforska världen tillsammans med våra barn!Barnens kulturella bakgrund är värdefullt för barnets identitets-utveckling. Därför lägger vi mycket vikt vid att bekräfta och stärka barnen. Det är viktigt för oss att alla barn ska känna att de är en del av vårt svenska samhälle och att vi tillsammans kan bygga framtiden. Alla barn ska känna att de har lika värde och är jämställda. Barnens kulturella bakgrund skall lyftas fram som berikande och positivt och förskolan ska verka för att erbjuda en trygg miljö där barnen känner sig trygga med sin identitet. Mångfalden och det mångkulturella ses som en tillgång i vår verksamhet. Verksamheten ska verka för att barnen får inflytande och stimulans som ger möjlighet för de att utforma egna åsikter och tankar. Hälsa och stimulerande aktiviteter i en väl anpassad och inbjudande miljö ska bidra till en allsidig utveckling för barnen.

Vår förskola är öppen för alla barn och vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet i anpassade lokaler. Vi har ny lekutrustning på vår lekplats och stora ytor för barnen att leka på.Förskolan består av tre avdelningar, kotten 1-2,Pilen för barn mellan 2-3 år och Bågen för barn 3-5 år. Avdelningarna blandas under gemensamma aktiviteter som temaarbeten, utflykter och studiebesök.Grupperingar av barnen syftar till att utveckla det pedagogiska arbetet och vidga varje barns unika möjlighet till full utveckling.Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet. Vi har personal som talar flera språk; svenska, engelska, arabiska, somaliska, kurdiska och urdu.
Välkommen till oss!

Forskolan Molekylen ©2014